Iroko

 

Botanical Name: Milicia excelsa
Common Name Iroko

 

Newsletter sign-up!